Songar

Ei gravferd der ein prest medverkar, er som ei gudstenesteleg handling.

Salmar, musikk og innhald må difor veljast med tanke på det.

Me har et stort utval i ulike motiv til song/programhefte. Eigne motiv/bilete kan også nyttast.

Me nytter et firma som heter Inmemory der trykkfilen til programma vert bestillt, dei vert så trykte lokalt hjå Trykk Service.

For å sjå ein del av utvalet kan du besøke inmemory.no.

Godkjenning av salmar

Ved kyrkjeleg gravferd må salmane som vert valt, godkjennast. Formelt sett er det forrettande prest som godkjenner det tekstmessige, og medverkande organist godkjenner det musikalske.

Prestane godkjenner som oftast dei pårørande sitt val når det er å finna i Norsk salmebok og Sangboken. Dersom man ynskjer andre andelege salmar/songar avtalast det på forhand med prest/organist.

Ved humanetisk seremoni er det gravferdstalar som godkjenner tekst og musikk,( som skal vera utan kristent innhald.)

Ved privat seremoni står ein heilt fritt å velga ord, song og musikk.

Forslag til salmar kan du finne nedanfor. Ein kan sjølvsagt velgja andre salmar enn det som er nemt her.

Musikk og solosonger

Det er ofte slik at dei pårørande ynskjer ekstra musikk i form av solosong, orgelsolo eller eit anna instrumentalt innslag.

Her har me som gravferdsbyrå gode kontaktar, slik at behova kan dekkast og nokre familiar har eigne musikarar som kan nyttast. Forslag til musikk og solosonger finn ein nederst i lista under.

Ein kan sjølvsagt velgja andre musikkstykke og solosongar enn dei som er nemde her.

Forslag til salmar ved kyrkjeleg/privat seremoni

Tittel: Vers nr. Salmebok nr.
Alltid freidig når du går 1.2.3. 416
Bedre kan jeg ikke fare 1.2.3. 836
Blott en dag (norsk/svensk) 1.2.3. 490
Bred dina vida vingar 1.2. 816
Da Jesus satte sjelen fri 1.2.3.4. 378
Deg være ære 1.2.3. 187
Deilig er jorden 1.2.3. 56
Den dag du gav oss, er til ende 1.2.3.4.5. 818
Den store, hvite flokk 1.2.3. 244
Det hev ei rose sprunge 1.2.3. 38
Dype, stille, sterke, milde 1.2.3. 552
Eg veit i himmelrik ei borg 1.2.3.10. 843
Ein fin lite blome 1.2.7.8.9. 493
Gud, når du til oppbrudd kaller 1.2.5. 838
Guds kjærleik er som stranda og som graset 1.2.4. 737
Han er oppstanden, Halleluja 1.2.3.4. 191
Han tek ikkje glansen av livet 1.2.3.4.5. 346
Her møtes alle veie 1.2.3. 826
Herre Gud, ditt dyre navn og ære 1.2.3. 268
Hvilken venn vi har i Jesus 1.2.3. 333
Ikke en spurv til jorden 1.2.3. 454
Ingen er så trygg i fare 1.2.3.4.5. 487
Jeg er en seiler på livets hav 1.2.6. 862
Jeg er i Herrens hender 1.2.4. 497
Jeg vet meg en søvn i Jesu navn 1.2.3.6. 856
Jesus det eneste, helligste, reneste 1.2.3.4. 423
Jesus styr du mine tanker 1 601
Kjærlighet er lysets kilde 1.2.3. 223
Kjærlighet fra Gud 1.2.3. 669
Klippe, du som brast for meg 1.2.3.4. 124
Kom. kom og hør et gledens ord (Amazing Grace) 1.2.3. 331
Lei, milde ljos 1.2.3. 414
Løftene kan ikke svikte 1.2.4.5. 314
Med Jesus vil eg fara 1.2.5. 418
Milde Jesus dine hender 1.2.3. 354
Navnet Jesus blekner aldri 1.2.3. 354
No livnar det i lunder 1.2.11.12. 765
Nærmere deg min Gud 1.2.5. 468
Nå er livet gjemt hos Gud 1.2.4.5. 866
O bli hos meg 1.2.5. 814
O Jesus åpne du mitt øye 1.2.3.6. 335
Salige visshet: Jesus er min 1.2.3. 492
Skriv deg Jesus på mitt hjerte 1 597
Tenk når engang den tåke er forsvunnet 1.2.4.7. 855
Til himlene rekker din miskunnhet, Gud 1.2.3.4. 307
Velt alle dine veie 1.2.12. 460
Vår Gud han er så fast en borg 1.2.4. 295
Å leva, det er å elska 1.2.3. 698
Å salige stund uten like 1.2.3 189
Å, hvor salig å få vandre 1.2.4.5. 858
Å, tenk når en gang samles skal 1.2.4. 508

Forslag til salmar ved grava

Tittel: Vers nr. Salmebok nr.
Alltid freidig når du går 1.3. 416
Fager kveldssol smiler 1.2.3.4. 812
Kjærlighet fra Gud 1.3. 669
Så ta da mine hender 1.2.3. 608
Å leva det er å elska 1.3. 698

Forslag til salmar/songer ved seremoni for born og ungdom

Tittel: Vers nr. Salmebok nr.
Blott en dag 1.2.3. 490
Bred dina vida vingar 1.2. 816
Den dag du gav oss, er til ende 1.4.5. 818
Du lille barn som delta vårt liv Forslag i ny salmebok*
Ein fin liten blome 1.2.8.9. 493
Fader, du har skapt meg 1.2.3. 878
Fager kveldssol smiler 1.2.3.4. 812
Fylt av glede over livets under 1.3.4.6. 618
Jeg har en engel som følger meg 1.2. 120*
Jeg folder mine hender små 1.2.3. 725
Jeg vet en deilig have 1.2.3. 197*
La oss vandre i lyset 1.2.3.4. 871
Måne og sol, skyer og vind 1.2.3. 943
Nå er livet gjemt hos Gud 1.2.3.4.5. 866
Så ta da mine hender 1.2.3. 608
Tenn lys 1.2.3.4. 9*
Vær meg nær , å Gud 1.2.3.4. 389
*Barnesalmebok

Forslag til musikk

Her er bare eit lite utval: Komponist
Adagio Albinoni, Tamaso
Air Bach
Amazing Grace Trad.
Ave Maria Bach, Schubert, m.flere
Den Hellig Stad Adams
Gabriels Oboe Morricone, Ennio
Gamal Fabodpsalm från Dalarna Lindberg, Oscar
I ensomme stunder Bull
Memory Webber
Men går jag øver engarna Ferlin
Nocturne Løvland
Panis Angelicus Franck
You raise me up Løvland/Graham
Ut mot havet Bræin
Ved Rondane Grieg
Våren Grieg
We`ll Meet Again Parker/Charles

Forslag til solosong

Igjen berre et lite forslag, det finnst mykje mer: Artist:
Amazing Grace Trad.
Blott en dag Ahnfelt/Sandell
Der er makt i de foldede hender Tønnesen/Bjerkheim
Der rosor aldri dør Trad.
Eg ser Eidsvåg
Gje meg handa di ven Folketone/Bratland
Sov på min arm ( Nocturne) E Taube
O helga natt Adam/Kock
Over the rainbow Arlen/Harburg
Pie Jesu Webber
Tears in heaven Clapton/Jennings
The rose McBroom
Time to say goodbye Sartori/Quarantotto
Tir n`a noir Staveland/Falkeid
Vem kan segla forutan vind Sv.folketone
Vårsøg Sommero/Hyldbakk
You raise me up Løvland/Graham
You`ll never walk alone Rodgers/Hammerstein