Minnebok

Nordhordland Begravelsesbyrå tilbyr ei gratis minnebok til dei som ynskjer det.

Me tek bilete av det pynta seremonirommet, kista, blomane med sløyfer, m.m

I tillegg til bileta vil minneboka innehalde ei helsing fra byrået, dødsannonsa, evt. takkeannonsa, programheftet og eventuelt minnetale og andre minneord.

(Dersom ein ikkje ynskjer minnebok avklarar ein dette med oss i samtalen.)

Det som familien ynskjer å ha inn i minneboka, må me få på ein mail innan ei veke etter seremonien (eller etter avtale).

De vil få eit eksemplar gratis. Ynskjer De fleire bøker, kan ein kjøpa det hjå oss.