Gravminne

Me formidlar kvalitetssteinar fra Kjøl Stenindustri AS og Eide Stein AS. 

Ein gravstad betyr så mykje – derfor er det viktig å velje gravminne med omtanke.Når ein av våre kjære døyr, oppleve de aller fleste av oss at det er godt å ha ei grav å gå til. Grava hjelpe oss å ære minnet til den som er død.

Dei fleste av oss kjøper eit gravminne bare ein eller to gongar i livet, då er det viktig at den som ynskjer det , får kyndig rettleiing før ein bestemmer seg. Me vil gjerne gje deg den tid og den informasjon du sjølv føler at du treng for å gjera eit valg du vert nøgd med.

På kontora våre har me utstilling som viser deg dei nokre av dei ulike vala du har. (Me har størst utstilling på Frekhaug). Våre steinleverandørar er særs prisgunstig, men samstundes ligg dei heilt i fremste rekkje når det gjeld å tilby personlege løysingar.

Me utfører inskripsjon, reins og oppussing av gravsteinar. Omslip av gamle steinar og sikring av gravsteinar. Leverer bronseplater og alt av anna utstyr, som lykter og blomsterrammer.

Utvalet finn du her:

Kjøl Steinindustri as: www.stenindustri.no

Eide Stein as: www.eidestein.no