Våre tenester

Nordhordland begravelsesbyrå kan hjelpa ved alle praktiske gjeremål i samband med ei gravlegging eller bisetjing.

Nedanfor er eit oversyn over varer og tenester som kan vera aktuelle. Ta kontakt med oss, så skal me hjelpa deg med heile prosessen.

 • Kiste og utstyr
 • Henting ved dødsfall i heimen eller sjukehus / institusjon
 • Stell av den døde og nedlegging i kiste
 • Dødsmelding og andre offentlege papir
 • Søknad om gravferdshjelp hjå NAV
 • Syning / båreandakt
 • Fastsetjing av tid og stad for seremoni
 • Gjere avtale med prest / gravferdstaler om seremoni
 • Organist /Solist
 • Formidle dødsannonser i aviser, og takkeannonser
 • Trykking av programhefte
 • Formidle solosong, solospel
 • Me har vårt eige blomsterbinderi, kransar og bårebukettar,
 • hjarter , kors, kistedekorasjonar m.m og pynting
 • Sløyfetrykkeri
 • Pynting og assistanse i kyrkja
 • Transport av båre til seremonistad / gravplass
 • Transport til andre stader, òg inn / utland
 • Planlegging og tilretteleggjing av seremoni
 • Kontakt med gravferdsetat om gravstad
 • Trekors / Venteteikn med namn i påvente av gravstein
 • Gravstein og/eller inskripsjon evt. oppussing av eldre gravstein
 • Gravlykter og lys
 • Ordner alt, også vedr. kremasjon
 • Aktuell litteratur

Ring oss, så finn me ut saman korleis me kan vera til hjelp.

56 37 14 10  / 56 99 25 70 (Avd. Vaksdal)