Nordhordland Begravelsesbyrå

Me i Nordhordland Begravelsesbyrå kan hjelpa til med alle praktiske sider ved ei gravferd.

Når ein av våre kjære døyr, går me inn i ei vond og vanskeleg tid, der me kjenner på uro, sorg, sakn og lengsle.

Livet blir annleis. Mange spørsmål vil mangla svar, og det er ikkje lett å ha oversyn over alle naudsynte gjeremål.

Då er det fint å ha nokon rundt seg, men av og til kan det og vera godt å være åleine med sorga og dei gode minna.

Samtale med oss kan du ha på eit av kontora våre, eller dersom du ynskjer det, kjem me heim til deg.

Vårt hovedkontor er i Alversund (Kyrkjevegen 1). Me har og kontor på Frekhaug ( Havnevegen 31) og avdeling i Vaksdal. (Elvavegen 1 på Dale)

Ring oss, så finn me ut saman korleis me kan vera til hjelp.

56 37 14 10  / 56 99 25 70 (Avd. Vaksdal)