Dikt om sorg


                           Vi bøyer vårt hode i sorg

bildetoska1-1

                     Vi bøyer vårt hode i sorg,
                     ditt blikk og din stemme er borte,
                     vi skal savne ditt nærvær, ditt vesen,
                     vi skal ikke se deg igjen.

                     Vi bøyer vårt hode ærbødig
                     for alt hva du var, hva du gjorde,
                     og det som gav mening til livet,
                     for den som fikk være deg nær.

                     Vi løfter vårt hode i glede,
                     ved minner om deg og din tid.
                     Om din tid iblant oss er over,
                     så er du en del av vårt liv.
                                     (Kjell Baalsrud)

 

I løpet av livet kjem dei alle fleste av oss i den situasjonen
som dette diktet beskriv.

Vårt mål er å bidra til at din siste avskjed med avdøde blir
eit personleg og verdig minne.