1. Nordhordland Begravelsesbyrå as

Eigar av denne nettsida er: Nordhordland Begravelsesbyrå as, Kyrkjevegen 1, 5911 Alversund
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Vårt org. nr er: NO 985 694 680 .  


2. Føremålet med vår handsaming av personopplysningar

I samband med kundeforhold må vi innhente opplysningar som namn, adresse, epost, telefonnr og fødselsnummer. Dette er opplysningar vi utelukkande nyttar for å handtere ditt kundeforhold. Vi tek vare på opplysningane så lenge vi har eit kundeforhold. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data vi har lagra om deg. Etter endt kundeforhold vil vi ta vare på data så lenge vi ser det hensiktsmessig for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.
 

3. Utlevering av personopplysningar til tredjepart

Utlevering av personopplysningar vil ikkje skje, med mindre det føreligg lovbestemt opplysningsplikt ovanfor offentlege myndigheiter.


4. Kunderegister

Vårt kunderegister inneheld opplysningar om kontaktpersonar med namn, adresse, epost og telefonnr. I tillegg lagrar vi opplysningar om kva tenester og produkt kunden har kjøpt. Desse blir lagra i vårt system så lenge det er tenleg for oss. Ønskjer du å få oversikt over kva vi har lagra, ta kontakt på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 

5. Informasjonskapslar

Du kan når som helst takka nei til å motta informasjon frå oss.

6. Innsyn, retting og sletting av personinformasjon

Etter personopplysningsloven § 18 har du som privatperson krav på innsyn i dei opplysningar som er registrert om deg. Innsyn kan ein få ved å hendvende seg til Nordhordland begravelsesbyrå på epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Dersom registrerte opplysningar er uriktige, ufullstendige eller du ønskjer å slette dine opplysningar, kan ein krevje dette i henhold til personopplysningsloven § 27.  

7. Underleverandørar (databehandlarar) 

Nordhordland begravelsesbyrå as nyttar underleverandørar for å administrere kundeforhold og tenesta samt planlegging av gravferda. Databehandleren skal etter avtale med oss handsame personopplysningane dine på den måten vi bestemmer. Vi pålegg databehandlaren å sørge for en forsvarleg informasjonssikkerheit, herunder at persondata ikkje kan overdragast til andre.
 


8. Ansvarleg databehandlar

Dagleg leiar i Nordhordland begravelsesbyrå as (Marit Karin Vetaas Haukeland) er ansvarleg for handsaming av personopplysningar. Vedkommande er ansvarleg for at det vert gjennomført internkontrollar med omsyn til behandling av personopplysningar, og at evt. avvik frå gjeldande lovverk blir meldt inn og retta. Vi etterstrebar til einkvar tid å følgje gjeldande regelverk for personvern.

Har du spørsmål, ta kontakt på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.