Framside

Velkomen til Nordhordland Begravelsesbyrå !

Når ein av våre kjære døyr, går me inn i ei vond og vanskeleg tid,
der me kjenner på uro, sorg, sakn og lengsle.

Da er det fint å ha nokon rundt seg, men av og til kan det og vera godt
å være åleine med sorga og dei gode minna.

Når me mistar ein av våre nære, blir livet annleis. 
Mange spørsmål vil mangla svar, og det er ikkje lett å ha 
oversyn over alle naudsynte gjeremål.

Me i Nordhordland Begravelsesbyrå kan hjelpa til med alle
praktiske sider ved ei gravferd.

Me har kontor på Frekhaug, i Alversund og avd. på Vaksdal.
Samtale med oss kan du ha på eit av kontora våre, eller
dersom du ynskjer det, kjem me heim til deg.

Nordhordland Begravelsesbyrå

56 37 14 10 

Havnevegen 31, 5918 Frekhaug

Kyrkjevegen 1 , 5911 Alversund

Avd. Vaksdal 56 99 25 70 (Ann-Elin M.Gullbrå)